Cohda-KREK

8 september 2022

Versterking

We zijn blij te kunnen meedelen, dat Cohda-KREK versterkt is! Na jaren zoeken naar een extra zangeres hebben we Jeanne van de Tillaart uit Zijtaart enthousiast kunnen maken om zich bij ons aan te sluiten. Dat betekent niet alleen, dat we er een vrolijke, degelijk zingende KREK-ker bij hebben, maar ook dat ons repertoire weer uitgebreid kan worden met de (vroeger veel gezongen) liedjes voor drie vrouwen.

Nog meer heuglijk nieuws: door het vertrek van Roan was er dringend behoefte aan een bas, tenor of een stem daartussenin. We zijn heel blij, dat Carli Bongers uit Geffen zich bereid heeft verklaard, om bij gelegenheid met ons mee op te treden. Hij zong al enkele liedjes voor de cd “’n Bietje BèBuurten”, die vooral dankzij zijn inzet nu uitverkocht is.

Een warm welkom voor allebei!!